FAQs Complain Problems

कपुरकाेट गाउँपालिका गाउँकार्यपालिका

Read More

अाधुनिक कृषीमा जाेड

Read More

स्थानीय स्राेठी नृत्य

Read More

सम्पत्ति कर तिर्नका लागि आवश्यक पर्ने कागजातहरु

२०२१ साल भन्दा अघि बनेको घरको सम्पत्ति कर निर्धारण गर्दा आवश्यक पर्ने कागजातहरु :

१. नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि,

२. जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पूर्जा (लालपूर्जा) को प्रतिलिपि,

३. लम्बाई, चौडाई, घरको तल्ला खुलेको वडाको सिफारिश / प्राविधिकबाट फिल्ड निरिक्षण / नापी नक्शा,

४. घर भाडामा भएमा सम्झौता पत्रको प्रतिलिपि,

५. पहिले कर कार्यालयमा कर तिर्नु भएको छ भने कर तिरेको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि,

६. घर धनीको नाममा कुनै किसिमको उद्योग, व्यवसाय, संघ संस्था दर्ता भएको छ भने प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि,

Pages

वडा अध्यक्षहरुको विवरण

 

वडा नं. वडा अध्यक्षहरुको नामथर मोवाइल नं.
वालाराम खड्का ९८१०९४९१८८
मान बहादुर राना ९८०९७४३८३२
मिन बहादुर सेन ९७५८५००४५६
हरीलाल पुन ९८१०९४५६१७
यम कुमार बस्नेत ९८४७८२२४६०
हेरम बहादुर बुढाथाेकी ९७४८५०२६८८

 

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष
उपाध्यक्ष

कर्मचारी विवरण

हिरालाल भण्डारी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
भुपेन्द्र ऐरी
इन्जिनियर
लेखापाल
याेजना अधिकृत
राजेन्द्र डि.सी.
अन्तरिक लेखा परिक्षक
सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत
जनस्वास्थ्य निरीक्षक ( स्वास्थ्य स‌याेजक )
शिक्षा शाखा प्रमुख
जिन्सी शाखा प्रमुख
राेजगार संयाेजक