FAQs Complain Problems

समाचार

मिति: Monday, February 12, 2024 - 12:51

योजना तथा परियोजना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

अन्तिम बिल भुक्तानी गर्नका लागी आवश्यक कागजातहरु

७९-८० 07/03/2023 - 07:32

योजना सम्झौता गर्न आवश्यक कागजातहरु

७९-८० 07/03/2023 - 07:30

कपुरकोट गाउँपालिकामा अहिले सम्म बनेका डि .पी .आर

७९-८० 05/25/2023 - 11:26 PDF icon dprकपुरकोट गाउँपालिकामा हाल सम्म प्रारम्भिक प्रगति प्रतिवेद1.pdf

बजार सर्बेक्षणमा आउने गाउ प्रहरीप्रहरी(सर्बेक्षक) लाई सहयोग गर्ने सम्बन्धि अनुरोध

७९-८० 01/04/2023 - 23:25

दलितले सन्चालन गरेका ब्यबसायमा ५०% अनुदान को प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि सुचना

७९-८० 01/04/2023 - 23:23

कपुरकाेट गाउँपालिकाकाे नागरीक बडापत्र

७९-८० 12/22/2022 - 08:33 PDF icon citizen charter.pdf

वार्षिक करका दरहरु २०७८/79

२०७८/७९ 04/28/2022 - 22:19 PDF icon karRate207879.pdf

स्वस्थ्य वार्षिक कार्ययोजना २०७८/७९

७७/७८ 09/28/2021 - 15:51 PDF icon स्वस्थ्य वार्षिक कार्ययोजना २०७८/७९

आर्थिक वर्ष २०७४।०७५ का योजनाहरुको हाल सम्मको प्रगती विवरण

७४/७५ 06/28/2018 - 12:18 PDF icon yojana.pdf