FAQs Complain Problems

समाचार

मासिक प्रगति प्रतिवेदन

सिर्सक आर्थिक वर्ष दस्तावेज
फिल्ड प्रतिवेदन ८०/८१ PDF icon फिल्ड प्रतिवेदन - Copy.pdf
स्व-घोषणा पत्र ८०/८१ PDF icon WhatsApp Image 2023-08-15 at 12.46.23 PM.pdf
समपत्ती विवरण फारम ८०/८१ PDF icon सम्पत्ति विवरण फारम.pdf
स्रथानीय तहको लागि कासमु फारम-२ ८०/८१ PDF icon स्थानीय तहको लागी कासमु फाराम-2.pdf
योजना सम्झौता गर्न आवश्यक कागजातहरु ७९-८०
विवाह गर्नुअघिको वडा सिफारिस ८०/८१ PDF icon विवाह गर्नुअघिको वडा सिफारिस.pdf
मर्मत , सम्भार तथा संरक्षण आवेदन फारम ७९-८० PDF icon मर्मत आदेश.pdf
भ्रमण प्रतिवेदन ७९-८० PDF icon img-230409121411-001.pdf
दैनिक तथा भ्रमण खर्चको विल ७९-८० PDF icon भ्रमण विल.pdf
छोरी सुरक्षा आवद्धताका लागि स्थानीय तहमा दिने निवेदनको ढाँचा। ७९-८० PDF icon img-230409122306-001.pdf
अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको परिचय पत्र माग फारम ७९-८० PDF icon img-230409121037-001.pdf
ज्येष्ठ नागरिक परिचय- पत्र आवेदन फारम ७९-८० PDF icon ज्येष्ठ नागरिक परिचय पत्र.pdf
सवारी लक बुक ७९-८० PDF icon img-230409121852-001.pdf
ईन्धन माग फारम ७९-८० PDF icon इन्धन माग फारम.pdf
योजना / कार्यक्रम सम्पन्न भैसकेछी टोल विकास संस्थाले अपनत्व लिएको प्रतिवेदन/सिफारिस ७९-८० PDF icon IMG-20230301-WA0017.pdf
भ्रमण आदेश ७९-८० PDF icon भ्रमण आदेश.pdf
फिल्ड आदेश ७९-८० PDF icon फिल्ड आदेश.pdf
भ्रमण अभिलेख खाता ७९-८० PDF icon भ्रमण अभिलेख खाता.pdf
फिल्ड लग (field log) ७९-८० PDF icon Field Log.pdf
विदा निवेदन ७९-८० PDF icon बिदा निवेदन.pdf