FAQs Complain Problems

समाचार

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

गाउँकार्यपालिकाको बैठक ७४-७५

७९-८० 06/25/2023 - 13:22 PDF icon गाउँकार्यपालिकाको बैठक ७४-७५.pdf

गाउँकार्यपालिकाको निर्णण ५१

७९-८० 06/25/2023 - 13:20 PDF icon गाउँकार्यपालिकाको निर्णय ५१.pdf

कपुरकोट गाउँसभाको उपस्थिति पुस्तिका २०७४

७९-८० 06/25/2023 - 13:17 PDF icon कपुरकोट गाउँसभाको उपस्थिति पुस्तिका २०७४.pdf

आ.व २०७५-७६ गाउ सभा

७९-८० 06/25/2023 - 13:14 PDF icon आ.व २०७५-७६ गाउ सभा.pdf

१२ औ गाउसभाको अधिवेशन आह्वान गरिएको सूचना।

७९-८० 01/25/2023 - 14:58 PDF icon १२ ओ गाउँसभाकाे अधवेशन-3.pdf

लोकसेवा तथा शिक्षक सेवा तयारी कक्षा सुरु हुने सम्बन्धी सूचना

२०७८/७९ 01/20/2023 - 20:15

८८ औ कार्यपालिकाको निर्णयहरु

२०७८/७९ 01/20/2023 - 14:29 PDF icon ८८.pdf

८७ औ कार्यपालिकाको निर्णयहरु

२०७८/७९ 01/20/2023 - 14:27 PDF icon 87.pdf

८६ औ कार्यपालिकाको निर्णयहरु

२०७८/७९ 01/20/2023 - 14:23 PDF icon ८६.pdf

८५ औ कार्यपालिकाको निर्णयहरु

२०७८/७९ 01/20/2023 - 14:05 PDF icon ८५.pdf

८४ औ कार्यपालिकाको निर्णयहरु

२०७८/७९ 01/20/2023 - 13:48 PDF icon ८४.pdf

८३ औ कार्यपालिकाको निर्णयहरु

२०७८/७९ 01/20/2023 - 13:47 PDF icon ८३.pdf

८२ औ कार्यपालिकाको निर्णयहरु

२०७८/७९ 01/20/2023 - 13:43 PDF icon ८२.pdf

८१ औ कार्यपालिकाको निर्णयहरु

२०७८/७९ 01/20/2023 - 13:41 PDF icon ८१.pdf

८० औ कार्यपालिकाको निर्णयहरु

२०७८/७९ 01/20/2023 - 13:39 PDF icon ८०.pdf

७९ औ कार्यपालिकाको निर्णयहरु

२०७८/७९ 01/20/2023 - 13:37 PDF icon ७९.pdf

७८ औ कार्यपालिकाको निर्णयहरु

२०७८/७९ 01/20/2023 - 13:34 PDF icon ७८.pdf

७७ औ कार्यपालिकाको निर्णयहरु

२०७८/७९ 01/20/2023 - 13:33 PDF icon ७७.pdf

७६ औ कार्यपालिकाको निर्णयहरु

२०७८/७९ 01/20/2023 - 13:25 PDF icon ७६.pdf

७५ औ कार्यपालिकाको निर्णयहरु

२०७८/७९ 01/20/2023 - 13:13 PDF icon ७५.pdf

७४ औ कार्यपालिकाको निर्णयहरु

२०७८/७९ 01/20/2023 - 13:11 PDF icon ७४.pdf

७३ औ कार्यपालिकाको निर्णयहरु

२०७८/७९ 01/20/2023 - 13:08 PDF icon ७३.pdf

७२ औ कार्यपालिकाको निर्णयहरु

२०७८/७९ 01/20/2023 - 13:05 PDF icon ७२.pdf

७१ औ कार्यपालिकाको निर्णयहरु

२०७८/७९ 01/20/2023 - 13:03 PDF icon ७१.pdf

७० औ कार्यपालिकाको निर्णयहरु

२०७८/७९ 01/20/2023 - 12:59 PDF icon ७०.pdf

६९ औ कार्पालिकाको निर्णयहरु

२०७८/७९ 01/20/2023 - 12:56 PDF icon ६९.pdf

६८ औ कार्यपालिकाको निर्णयहरु

२०७८/७९ 01/20/2023 - 12:54 PDF icon ६८.pdf

स्वास्थ्य ‌‍एन

७६/७७ 09/28/2021 - 16:16 PDF icon स्वास्थ्य एन .pdf

स्वास्थ्य निति

७७/७८ 09/28/2021 - 16:07 PDF icon स्वास्थ्य निति.pdf

स्वास्थ्य निति

७७/७८ 09/28/2021 - 15:55 PDF icon स्वास्थ्य निति

मिति २०७६।०६।१५ काे कार्यपालिकाकाे निर्णयहरु

७६/७७ 10/03/2019 - 13:01 PDF icon CCF_000142.pdf

दोस्रो गाउँसभाका निर्णयहरु २०७४

७४/७५ 09/17/2018 - 14:17 PDF icon 2nd gausava ka nirnaye.pdf