FAQs Complain Problems

कपुरकाेट गाउँपालिका गाउँकार्यपालिका

Read More

अाधुनिक कृषीमा जाेड

Read More

स्थानीय स्राेठी नृत्य

Read More

गाउँपालिकाको साविकको कार्यालय भवन

Read More

धरौटि फिर्ता सेवा प्राप्त गर्न पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु के के हुन् ?

धरौटि फिर्ता सेवा प्राप्त गर्न पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु निम्न छन् :

  • व्यहोरा सहितको निवेदन
  • योजना तथा अनुगमन शाखाप्रमुखको सिफारिस
  • कार्यालय प्रमुखको तोक आदेश
  • निवेदन दर्ता
  • धरौटी फिर्ताको निर्णय

Pages

वडा अध्यक्षहरुको विवरण

 

वडा नं. वडा अध्यक्षहरुको नामथर मोवाइल नं.
वालाराम खड्का ९८१०९४९१८८
मान बहादुर राना ९८०९७४३८३२
मिन बहादुर सेन ९७५८५००४५६
हरीलाल पुन ९८१०९४५६१७
यम कुमार बस्नेत ९८४७८२२४६०
हेरम बहादुर बुढाथाेकी ९७४८५०२६८८

 

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष
उपाध्यक्ष

कर्मचारी विवरण

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
भुपेन्द्र ऐरी
इन्जिनियर
लेखापाल
याेजना अधिकृत
सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत
जनस्वास्थ्य निरीक्षक ( स्वास्थ्य स‌याेजक )
शिक्षा शाखा प्रमुख
जिन्सी शाखा प्रमुख
राेजगार संयाेजक