FAQs Complain Problems

समाचार

मिति: Monday, February 12, 2024 - 12:51

कानुनहरु

कपुरकोट गाउँपालिकाको बिपद जोखिम न्युनिकरण ऐन २०७६

दस्तावेज: 

कपुरकोट गाउँपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली २०८०

मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धि कार्यबिधि २०७७

टोल बिकास सँस्थाको नमुना बिधान २०७९

Pages