FAQs Complain Problems

समाचार

कानुनहरु

आर्थिक ‍ऐन २०७९/२०८०

करारमा कर्मचारी व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५

करारमा कर्मचारी व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५

कपुरकोट गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७५

दस्तावेज: 

गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि,२०७४

Pages