FAQs Complain Problems

समाचार

कानुनहरु

स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन।

कपुरकोट गाउँपालिकाको कर गैर कर राजश्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

जलश्रोत ऐन २०७९

दस्तावेज: 

कपुरकोट गाउँपालिका स्थानीय वन ऐन २०७६

Pages