FAQs Complain Problems

समाचार

७५/७६

करारमा कर्मचारी व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५

करारमा कर्मचारी व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५

कपुरकोट गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७५

दस्तावेज: 

स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन

Pages