FAQs Complain Problems

समाचार

मिति: Monday, February 12, 2024 - 12:51

७७/७८

१५ वेडको कोभिड अस्पताल निर्माण सम्बन्धि वाेल पत्र आव्हान सम्बन्धि सुचना

१५ वेडको कोभिड अस्पताल निर्माण सम्बन्धि वाेल पत्र आव्हान सम्बन्धि सुचना

शिक्षक करारमा पदपूर्ति सम्बन्धी सुचना

शिक्षक करारमा पदपूर्ति सम्बन्धी सुचना

करार शिक्षकहरुको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सुचना ।

करार शिक्षकहरुको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सुचना ।

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सुचना

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सुचना

Pages